ENERGI

Bransch – ENERGI

Somas levererar idag ventiler till en mängd olika energiapplikationer inom branschen för energi. Några av våra mest “förädlade” produkter finns installerade inom detta segment. Temperaturen i ångturbiner, gasturbiner och förbränningsmotorer drivs hela tiden upp i takt med att nya och bättre material kommer in på marknaden. SOMAS följer kontinuerligt denna utveckling för att kunna bemöta de nya kraven.

Förbättrad produktionsteknik, toppmodern maskinpark i kombination med vår långa erfarenhet av höga temperaturer och tryck, gör att vi idag kan använda vridspjäll och kalottventiler i applikationer som traditionellt varit förbehållna dyra “severe service”- ventiler.

GASTURBINER

Gasturbiner (principiellt uppbyggda som jetmotorer) som energiproducenter, har förmåga att starta snabbt. Turbinerna kan även hantera varierande bränsle. För samtliga ventilapplikationer kring gasturbiner är det viktigt att ventilen inte är känslig för ”clogging”. Läs mer om gasturbiner, dess olika applikationer och hur Somas ventiler passar in på dessa.

Somas bleedventiler används på gasturbiner för att hantera överskottsluft från kompressorerna då gasturbinen ska startas, stoppas eller snabbstoppas. 

Somas ventiler används då luft avtappas från ett eller flera av gasturbinens kompressorsteg. Luften används till olika tätningsapplikationer. 

Somas ventiler används då luft avtappas från ett eller flera av gasturbinens kompressorsteg. Luften används till att kyla olika lager på turbinaxeln. 

ÅNGTURBINER

Somas har länge levererat ventiler till ångturbiner. Vårt vridspjäll används idag på applikationer kring ångturbiner som anses vara applikationer som är extremt krävande. Vår erfarenhet och nära samarbete med turbintillverkare, gör att vi idag känner oss mycket trygga med våra tekniska lösningar för branschen och applikationerna.

Somas turbininloppsventiler används för både kontroll och snabbavstängning av inloppsånga till ångturbiner. 

Somas vridspjällventiler används för snabbavstängning av tappningsånga till vattenförvärmare och avluftare.

kraftverk och värmeverk

Somas ventiler har en bred användning och används inom branschen för kraftverk och värmeverk. Det är applikationer som kräver ventiler med lågt tryckfall och hög kapacitet. 

Läs mer om kraftverk och fjärrvärme och hur Somas ventiler passar in på dessa applikationer.

Somas ventiler kan användas som reglerventiler inom branschen för kraftverk och värmeverk.

Somas ventiler kan användas som avstängningsventiler inom branschen för kraftverk och värmeverk. 

SOMBOOK®

TItta gärna närmare på SomBook® som är ett hjälpmedel för att göra rätt ventilval i olika användningsområden och industrier. Avsnittet om Power generation tar upp typiska processavsnitt och de ventiler som Somas rekommenderar för varje installationspunkt. SomBook® innehåller även rekommendation av ventilval för varje typ av media.

Har du några frågor?

Våra kunder är verksamma inom många olika branscher och inom varje bransch finns det en mängd olika applikationer, alla med sina specifika krav. Vi täcker såklart inte alla tänkbara områden men vi vet att våra produkter och lösningar är användbara inom många olika områden/branscher. Förutom våra egna Somas-kontor ute i världen, så finns det en stor mängd distributörer och servicepartners som gärna hjälper dig besvara frågor om Somas produkter och lösningar. Vi är säkra på att våra gemensamma erfarenheter skapar ett stort mervärde för dig som kund. Tveka inte, hör av dig till oss!

Scroll to Top