gasturbiner

gasturbiner

Gasturbiner (principiellt uppbyggda som jetmotorer) som energiproducenter har förmåga att starta snabbt. Turbinerna kan även hantera varierande bränsle. För samtliga ventilapplikationer kring gasturbiner är det viktigt att ventilen inte är känslig för ”clogging”. 
Somas vridspjällventil kan användas tack vare sin säteskonstruktion och den avancerade trippelexcentriska utformningen.

Läs mer om applikationerna nedan och hur Somas ventiler passar in på dessa.

Somas bleedventiler används på gasturbiner för att hantera överskottsluft från kompressorerna då gasturbinen ska startas, stoppas eller snabbstoppas. Läs mer här.

Somas ventiler används då luft avtappas från ett eller flera av gasturbinens kompressorsteg. Luften används till olika tätningsapplikationer.

Somas ventiler används då luft avtappas från ett eller fler av gasturbinens kompressorsteg. Luften används till att kyla olika lager på turbinaxeln.

SOMBOOK®

TItta gärna närmare på SomBook® som är ett hjälpmedel för att göra rätt ventilval i olika användningsområden och industrier. Avsnittet om Power generation tar upp typiska processavsnitt och de ventiler som Somas rekommenderar för varje installationspunkt. SomBook® innehåller även rekommendation av ventilval för varje typ av media.

Kontakta oss

Om du är intresserad av mer information om oss, våra produkter och tjänster, kontakta oss gärna via e-post, telefon, eller via formuläret nedan.

E-post: sales@somas.se
Tel: 0533-167 00

Scroll to Top