AVTAPPNINGSVENTILER

AVTAPPNINGSVENTILER

Somas bleedventiler används på gasturbiner för att hantera överskottsluft från kompressorerna då gasturbinen ska startas, stoppas eller snabbstoppas. Bleedventiler tappar överskottsluft från ett eller flera av turbinens kompressorsteg. Somas vridspjällventiler används för att reglera och stänga av dessa luftflöden.

SomBook®

TItta gärna närmare på SomBook® som är ett hjälpmedel för att göra rätt ventilval i olika användningsområden och industrier. Avsnittet om Power generation tar upp typiska processavsnitt och de ventiler som Somas rekommenderar för varje installationspunkt. SomBook® innehåller även rekommendation av ventilval för varje typ av media.

Kontakta oss

Om du är intresserad av mer information om oss, våra produkter och tjänster, kontakta oss gärna via e-post, telefon, eller via formuläret nedan.

E-post: sales@somas.se
Tel: 0533-167 00

Scroll to Top