KRAFTVERK OCH FJÄRRVÄRME

KRAFTVERK OCH FJÄRRVÄRME

Somas vridspjäll, kulventil och kalottventil har en bred användning och används inom branschen för kraftverk och värmeverk för fjärrvärme. Applikationer kräver ventiler med lågt tryckfall och hög kapacitet.  Självklart är alla ventiler anpassade efter de processkrav som ställs inom branschen, vilket vi har varit mycket noggranna med i vår utveckling av ventilerna.

Läs mer om hur Somas ventiler passar in på dessa applikationer.

Somas ventiler kan användas som reglerventiler inom branschen för kraftverk och värmeverk. 

Somas ventiler kan användas som avstängningsventiler inom branschen för kraftverk och värmeverk.

SomBook®

TItta gärna närmare på SomBook® som är ett hjälpmedel för att göra rätt ventilval i olika användningsområden och industrier. Avsnittet om Power generation tar upp typiska processavsnitt och de ventiler som Somas rekommenderar för varje installationspunkt. SomBook® innehåller även rekommendation av ventilval för varje typ av media.

Kontakta oss

Om du är intresserad av mer information om oss, våra produkter och tjänster, kontakta oss gärna via e-post, telefon, eller via formuläret nedan.

E-post: sales@somas.se
Tel: 0533-167 00

Scroll to Top