KEMI

Bransch – kemi

Branschen för kemi är känslig med tanke på all hantering av farliga kemikalier och liknande. Det ställer extra höga krav på ventiler inom branschen. Somas reglerventiler och avstängningsventiler håller de krav som ställs och används flitigt inom den kemiska industrin. Vi är ytterst noggranna i framtagning och utveckling av våra ventiler. De är anpassade utifrån design och material, allt för att klara de processkrav som ställs.

VENTILTYPER INOM BRANSCHEN

Somas levererar ett antal ventiler till den kemiska industrin, där de för det mesta används som regler- och styrda eller manuella avstängningsventiler. Bland dessa är det Somas kalottventiler som är mest förekommande bland reglerventilerna, medan vridspjällventiler och kulventiler representerar avstängningsventilerna.

Att klara de processkrav som ställs inom kemisk industri är en självklarhet för oss på Somas och en naturlig del i vårt utvecklingsarbete. Våra ventiler tillverkas i rostfritt material, men kan även levereras i titan eller högnickellegeringar.

Tillbehör till kemiska industrin

Även tillbehören till våra ventiler är noggrant utvecklade och anpassade utifrån industrins krav och miljöns välbefinnande. Tack vare sin förmåga att ha högsta momentet vid öppnings- eller stängningsläget, säkerställs den trygghet som krävs i funktionen.

Har du några frågor?

Våra kunder är verksamma inom många olika branscher och inom varje bransch finns det en mängd olika applikationer, alla med sina specifika krav. Vi täcker såklart inte alla tänkbara områden men vi vet att våra produkter och lösningar är användbara inom många olika områden/branscher. Förutom våra egna Somas-kontor ute i världen, så finns det en stor mängd distributörer och servicepartners som gärna hjälper dig besvara frågor om Somas produkter och lösningar. Vi är säkra på att våra gemensamma erfarenheter skapar ett stort mervärde för dig som kund. Tveka inte, hör av dig till oss!

Scroll to Top