MOTOR

© Winterthur Gas & Diesel Ltd.

GAS– OCH DIESELMOTORER

Somas ventiler har använts under många decennier för att styra avgasflödet efter förbränningen i stora motorer för både marina och fastlandsinstallationer. Moderna krav på bränsleeffektivitet och miljöhänsyn har ökat behovet av noggrann kontroll och även möjligheten att kunna stänga av gasflöden helt. De typiska avgasapplikationerna idag är: Waste Gate, Cylinder bypass och system för NOx reducering, SCR och EGR, samt system där värmen från avgaserna genererar el, WHR, och Turbo-avstängning vid låglast, Slow Steaming.

Somas avgasventiler

Avgasventiler är anpassade för hantering av motoravgaser och blir mer och mer eftertraktade på marknaden. Detta passar oss utmärkt eftersom vi har ett brett utbud inom just avgasventiler.

Vridspjällventilen är den mest lämpliga typen av ventil för avgaser. Somas unika spjäll och flexibla metallsäte ger ett mycket effektivt kontrollelement för avgaser. Ventilerna måste kunna hantera svåra temperaturcykler, sot och frätande ämnen i avgasflödet samt kraftiga vibrationer. För att minimera driftstopp för underhålls- och reparationsarbete, så hör även designen av lagerhylsor och axeltätningar till de specifika kraven för avgasinstallationer. Somas ventiler är designade med en förlängd axel, så att det är möjligt att montera manöverdonet utflyttat från ventilen. Manöverdonet med tillbehör är mer känsligt för värme jämfört med ventilen, så det är viktigt att flytta dessa delar så långt som möjligt bort från den varma ventilen.

Manöverdonen kan ställas i felsäkert läge och vanligtvis används pneumatiskt don med tillbehör för att få den önskade funktionaliteten. Även elektriska ställdon kan användas, dock är det inte så vanligt.

PRODUKTINFORMATION AVGASVENTILER

  • Dimensioner vridspjällventiler DN80 – DN1200, upp till DN1600 på begäran
  • Dimensioner kalottventiler DN25 – DN65
  • Tryckklasser PN10 – PN50
  • Vridspjällventiler med metallsäte och kalottventiler med HiCo-säte, har god täthet i enlighet med gällande bransch- och applikationskrav
  • Glappfri momentöverföring mellan ventil och ställdon, samt ställdon och lägesställare
  • Servicevänlig konstruktion där sätena både hos vridspjällventiler och kalottventiler kan bytas utan att ställdonet demonteras. Ventilen behöver inte heller plockas ner i sina beståndsdelar
  • Standardventil upp till 550° C
  • Högtemperaturventil upp till 700° C

Det vanligaste användningsområdet för Somas avgasventiler är tryckreglering i motorns insugningsrör. I vissa situationer ingår även en “bypass-ventil” i ett turbosystem.

Ökande bränslepriser och miljökrav har drivit fram system för att få ut så mycket energi som möjligt ur bränslet. Läs mer om hur Somas ventiler kan passa in i ett värmeåtervinningssystem.

Recirkulation av en del av avgaserna tillbaka till motorns luft/bränsleinlopp medför en reducering av avgasernas NOx innehåll. Somas avgasventiler används som avstängning och reglering av detta recirkulationsflöde.

Recirkulation av en del av avgaserna genom en reaktor tillbaka till motorns luft/bränsleinlopp medför en reducering av NOx innehållet i avgaserna. Somas avgasventiler används som avstängning och reglering av detta recirkulations-flöde

När en fartygsmotor går på reducerad effekt, kan ett eller flera turboaggregat stängas av för att resterande turbo-aggregat ska kunna arbeta vid en högre och mer effektiv last. Det här är ett område som Somas ventiler används till.

Har du några frågor?

Våra kunder är verksamma inom många olika branscher och inom varje bransch finns det en mängd olika applikationer, alla med sina specifika krav. Vi täcker såklart inte alla tänkbara områden men vi vet att våra produkter och lösningar är användbara inom många olika områden/branscher. Förutom våra egna Somas-kontor ute i världen, så finns det en stor mängd distributörer och servicepartners som gärna hjälper dig besvara frågor om Somas produkter och lösningar. Vi är säkra på att våra gemensamma erfarenheter skapar ett stort mervärde för dig som kund. Tveka inte, hör av dig till oss!

Scroll to Top