SCR – VENTILER

© Winterthur Gas & Diesel Ltd.

SCR – VENTILER

Genom att tillsätta urea och vatten till avgasflödet som leds genom en reaktor, omvandlas NOx och ammoniak till kväve och vatten för att möta kraven enligt Tier III utsläppsnivåer avseende NOx. Somas avgasventiler används som avstängning och reglering av avgasflödet för denna process. Ventilernas täthet genom processens hela temperaturområde är av yttersta vikt och är en väsentlig faktor för SCR-systemets funktionalitet.

Scr ventiler

Kontakta oss

Om du är intresserad av mer information om oss, våra produkter och tjänster, kontakta oss gärna via e-post, telefon, eller via formuläret nedan.

E-post: sales@somas.se
Tel: 0533-167 00

Scroll to Top