Fire Safe Ventiler

SOMAS Fire Safe Ventiler

Somas erbjuder flera vridspjällsventiler i Fire safe utförande. Dessa ventiler följer EN ISO 10497 och API 607 standarder.
Det vanligaste användningsområdet för dessa ventiler är applikationer inom olja och gas-industrin. De kan dock användas även i andra branscher.

Vad är en Fire Safe Ventil?

En Fire safe ventil är en ventil som kan upprätthålla sitt tryck under och efter en tidsintervall där den utsatts för en eldsvåda.
Ventilen används för att förhindra att allmänfarliga eller brandfarliga vätskor läcker från ventilen i samband med en brand.

Hur testas en fire safe ventil?

  • Först utförs ett läckagetest på ventilen där vatten med en temperatur på 20°C används. Trycket är 1,4 gånger större än det som under normala förhållanden är tillåtet.
  • Efter läckagetestet tänds gasbrännare som utsätter ventilen för en simulerad eldsvåda i 30 minuter.
    Under den här perioden måste ventilen uppnå och utstå temperaturer mellan 750-1000 °C.
  • Under tiden som ventilen “brinner” finns ett konstant vattentryck på två bar i rörledningen samtidigt som man fortsätter kontrollera att inget läckage uppstår.
  • Ventilen får sedan svalna i 5 minuter, därefter sätts sprinklers på för att i 10 minuter för att kyla ner den ytligare. 
  • Målet är en temperatur under 100°C. När ventilen svalnat kontrollerar man att den fortfarande fungerar som den ska.
  • Slutligen ökas trycket i rörledningen till 14 bar i 10 minuter under tiden som man kontrollerar att det inte finns några externa läckage.
  • Testet tar ungefär 60 minuter och det är först när ventilen klarat av samtliga steg utan anmärkningar som den kan klassas som Fire safe.

Hur är SOMAS fire safe ventiler uppbyggda?

Somas vridspjällventiler i Fire safe utförande är baserade på våra standardiserade vridspjällventiler med PTFE säte.
Den huvudsakliga skillnaden är de reservsäten som finns installerade på ventilen gjorda av nickellegering.

Under normala förhållanden fungerar dessa ventiler precis som våra vanliga vridspjällventiler med PTFE säte.
Om en brand uppstår däremot, tar reservsätet över eftersom PTFE sätet inte tål eldsvådor.

Reservsätet är inte lika tätt som ett PTFE säte men följer standarderna EN ISO 10497 och API 607. 
SOMAS Fire safe ventiler kan levereras i enighet med NORSOK, men även med andra standarder för olja och gas som utgångspunkt.

Fire test certifikat

Somas Vridspjällventiler är certifierade för Fire safe. Här kan du läsa mer om vilka certifikat vi innehar.

Kontakta oss

Om du är intresserad av mer information om oss, våra produkter och tjänster, kontakta oss gärna via e-post, telefon, eller via formuläret nedan.

E-post: sales@somas.se
Tel: 0533-167 00

Scroll to Top