Papper och cellulosa

BRANSCH – PAPPER OCH CELLULOSA

Somas har tillverkat ventiler sedan mitten av 50-talet. Då handlade det om ventiler och detaljer till papper- och cellulosaindustrin. Branschen och samarbetet med kunder har varit väldigt viktig för Somas och har till stor del format det traditionella ventilprogrammet som kännetecknas av det rostfria syrafasta stålet för medieberörda delar.

Inom massabruk finns en rad olika applikationer där Somas ventiler passar utmärkt. Många applikationer kräver speciella ventilmaterial för att klara den korrosiva miljön. Somas har lösningar för dig både vad gäller design och material. Det finns även flera andra nödvändiga funktioner på ett massabruk så som avloppsrening och vattenintag. Även för dessa applikationer finns det lösningar med Somas ventiler.

Inom pappersmaskinen finns ett oändligt behov av högpresterande Somas ventiler. Vätskeflöden både med och utan fiberinnehåll, ångflöden. Somas har säteslösningar som fungerar på hela pappersmaskinen. Det finns även flera andra nödvändiga funktioner så som avloppsrening och vattenintag. Även för dessa applikationer finns det lösningar med Somas ventiler.

Sombook®

Titta gärna närmare på SomBook® som är ett hjälpmedel för att göra rätt ventilval i olika användningsområden och industrier.
Avsnittet om papper- och cellulosaindustrin tar upp typiska processavsnitt och de ventiler som SOMAS rekommenderar för varje installationspunkt.
SomBook® innehåller även rekommendation av ventilval för varje typ av media.

Kontakta oss

Om du är intresserad av mer information om oss, våra produkter och tjänster, kontakta oss gärna via e-post, telefon, eller via formuläret nedan.

E-post: sales@somas.se
Tel: 0533-167 00

Scroll to Top