socker

Bransch – socker

Inom branschen för socker används Somas ventiler främst som reglerventiler och avstängningsventiler. Somas ventiler har stor bredd och kan därför användas till många olika applikationer. Ventilerna för sockerindustrin är utvecklade för att klara av de processkrav som ställs och är väl anpassade för branschen.

VENTILTYPER INOM BRANSCHEN

Till sockerindustrin levererar Somas anpassade lösningar i form av avstängningsventiler och reglerventiler. Reglerventiler används framför allt på ångapplikationer, och då rör det sig om relativt små kalottventiler med säte i HiCo eller PTFE53-utförande.

Avstängningsventilerna används för råsafter och sockersafter. Den vanligaste ventilen som används är vridspjällventilen.

Vridspjällventiler
för flödet av vätskor

Inom branschen för socker används Somas vridspjällventiler för att reglera och/eller stänga av flödet av safter och övriga vätskor, samt för ånga. Vridspjällventilen är flexibel och tack vare rostfritt ventilhus och spjäll i kombination med massivt säte i rostfritt stål, hanterar den de flesta medier och temperaturer.

För att hantera sockersafter kan en avtätad ventilspindel vara bästa alternativet, eftersom det stänger ute stelnat socker från lagringarna. För vakuumgånga och övrig ånga passar däremot en ventil med hårdförkromad spindel allra bäst.

Kalottventil i flera
varianter inom sockerindustrin

Somas kalottventil används för det mesta till reglering inom sockerindustrin, eftersom ventilen har stor flödesöppning. Sätet ligger dessutom skyddat från medieslitage. Den rostfria ventilen finns med tre olika säten:

  • Säte för vätskor och ånga upp till 170° C
  • Mjukt säte för temperaturer upp till 200° C
  • Säte för ånga med högre temperaturer

Oavsett vilken kalottventil du väljer, kan du enkelt byta ut sätet till något av de andra i efterhand. Kalottventilen är även flexibel på så sätt att den kan levereras i inspänt eller flänsat utförande.

Somas har ytterligare en avstängningsventil som används inom sockerindustrin, nämligen Somas kulventil.

Viktigt att hålla kraven

Branschen för socker ställer krav på processen och det är utifrån dessa krav som Somas har utvecklat sina ställdon. Ställdonen är gjorda av ytbehandlad aluminium och rostfritt stål. På detta sätt har vi anpassat oss efter de processkrav som ställs inom branschen. Tack vare att donen har högsta momentet vid öppnings- eller stängningsläget, kan tryggheten som krävs säkerställas i funktionen.

Har du några frågor?

Våra kunder är verksamma inom många olika branscher och inom varje bransch finns det en mängd olika applikationer, alla med sina specifika krav. Vi täcker såklart inte alla tänkbara områden men vi vet att våra produkter och lösningar är användbara inom många olika områden/branscher. Förutom våra egna Somas-kontor ute i världen, så finns det en stor mängd distributörer och servicepartners som gärna hjälper dig besvara frågor om Somas produkter och lösningar. Vi är säkra på att våra gemensamma erfarenheter skapar ett stort mervärde för dig som kund. Tveka inte, hör av dig till oss!

Scroll to Top