Case Stories: Papper och Massa

Case stories - Papper och massa

Här hittar du mer information om olika installationer som finns ute hos våra kunder verksamma inom papper och massa-industrin. Fler exempel läggs till löpande!

Andritz exempel 1

Andritz använder sig av Somas reglerventiler.

Andritz exempel 2

Somas produkter finns på ett papper och massabruk som drivs av Andritz.

Voith paper

Somas reglerventiler årerfinns på VOITH’s pappersmaskin.

Har du några frågor?

Det finns många olika branscher och inom varje bransch finns det en mängd olika applikationer, alla med sina specifika krav. Vi täcker såklart inte allt men vi vet att våra produkter och lösningar täcker mycket. Förutom våra egna Somas-kontor ute i världen så finns det en stor mängd distributörer och servicepartners som gärna hjälper dig kring frågor om Somas produkter. Vi är säkra på att våra gemensamma erfarenheter skapar ett stort mervärde för dig som kund. Tveka inte, hör av dig till oss!

Scroll to Top