Hållbarhet

Hållbarhet, trygghet och kontinuitet

För oss på Somas är hållbarhet, trygghet och kontinuitet centrala faktorer – det ingår som en naturlig del i våra kundrelationer och i vår verksamhet. Vi vill vara en ansvarsfull och lönsam aktör i ett långsiktigt hållbart samhälle. Våra värderingar, uppförandekod, policyer samt vår verksamhetsstyrning skapar grunden för hållbara resultat på Somas.

Hållbarhet bygger på balans i de tre delarna miljö, arbetsmiljö/socialt och ekonomi. Hållbar utveckling innebär en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hela samhället behöver ställa om till hållbar utveckling och hållbar produktion. Vi är inte där än, men vi på Somas vill vara med och bidra inom ramarna för vår verksamhet.

Läs mer om våra fokusområden här nedan.

Hållbar produktion innebär en produktion som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter. Det är en förutsättning för Somas långsiktiga utveckling.

Somas säljer och utvecklar produkter som bidrar till att våra kunders miljöpåverkan minskar. Genom att våra produkter är anpassade för olika applikationer inom olika branscher, bidrar vi till hållbara lösningar.

Vår ambition är att kontinuerligt förbättra styrningen av vår leverantörskedja och säkerställa att vi agerar ansvarsfullt i hela vår värdekedja. Vår möjlighet att påverka går såväl bakåt som framåt i värdekedjan.

Vi på Somas vet vikten av att ha duktiga och engagerade medarbetare som stannar länge i företaget. Våra framgångar beror på de människor som arbetar hos oss. Ett starkt team utgör grunden för en stark prestation.

Somas är medlemmar i UN Global Compact. Vårt arbete följer initiativets principer vad gäller mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter, miljöarbete och motverkan av korruption.

Socialt ansvarstagande

Socialt ansvar handlar om ansvar både internt och externt. Vi strävar efter att betraktas som en betrodd lokal samarbetspartner, samt att bygga ömsesidiga relationer med våra intressenter.

Mer information

Vid behov av mer info. kontakta Johan Bergsland via informationen nedan.

Scroll to Top