ARBETSMILJÖ ISO 45001

SOMAS OCH ISO CERTIFIERINGAR

Vårt verksamhetssystem är certifierat enligt ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018, d.v.s. certifiering av vårt arbetsmiljö- och miljöarbete. Vårt certifieringsorgan är TÜV NORD Scandinavia AB.

Iso 45001

ISO 45001 är en standard för arbetsmiljöledningssystem som syftar till att skapa ett aktivt arbete med arbetsmiljöfrågor. Rätt applicerat uppfyller ISO 45001 också kraven på systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

Fördelarna för SOMAS att arbeta enligt ISO 45001 är:

  • Det hjälper oss att upptäcka och förebygga risker, bidrar till bättre arbetsmiljö och minskar kostnader för till exempel sjukfrånvaro samt rehabilitering
  • Ekonomisk och arbetsmiljömässig nytta i form av t.ex. ökad effektivitet i arbetsmiljöarbetet, eliminerade eller minskade risker för personal och andra intressenter som skulle kunna bli utsatta för arbetsmiljörisker
  • Trovärdighet för organisationens arbetsmiljöarbete och ökad kompetens inom organisationen

ladda ner certifikat

PDF-format

ladda ner policy

PDF-format

mer information

Johan Bergsland

johan.bergsland@somas.se
0533-69 17 74

Scroll to Top