ARBETSMILJÖ OHSAS 18001

SOMAS OCH ISO CERTIFIERINGAR

Vårt verksamhetssystem är certifierat enligt ISO 14001:2015 och OHSAS 18001:2007, d.v.s. certifiering av vårt arbetsmiljö- och miljöarbete. Vårt certifieringsorgan är TÜV NORD Scandinavia AB. När den nya ISO-standarden för ledningssystem inom arbetsmiljö, ISO 45001:2018, börjar gälla kommer vi att gå över till en certifiering mot den istället för OHSAS 18001.

OHSAS 18001/Iso 45001

OHSAS 18001 är en standard för arbetsmiljöledningssystem som syftar till att skapa ett aktivt arbete med arbetsmiljöfrågor. Rätt applicerat uppfyller OHSAS 18001 också kraven på systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Enligt plan kommer OHSAS 18001 ersättas av en ISO-standard, ISO 45001, under 2018.

Fördelarna för SOMAS att arbeta enligt OHSAS 18001/ISO 45001 är:

  • Det hjälper oss att upptäcka och förebygga risker, bidrar till bättre arbetsmiljö och minskar kostnader för till exempel sjukfrånvaro samt rehabilitering
  • Ekonomisk och arbetsmiljömässig nytta i form av t.ex. ökad effektivitet i arbetsmiljöarbetet, eliminerade eller minskade risker för personal och andra intressenter som skulle kunna bli utsatta för arbetsmiljörisker
  • Trovärdighet för organisationens arbetsmiljöarbete och ökad kompetens inom organisationen

mer information

Johan Bergsland

johan.bergsland@somas.se
0533-69 17 74

ladda ner certifikat

PDF-format

ladda ner policy

PDF-format