KVALITETSSÄKRING – ISO 9001

KVALITETSSÄKRING – ISO 9001

Vårt verksamhetssystem är certifierat enligt ISO 9001:2015. Certifieringsorgan är TÜV NORD Scandinavia AB.

På Somas har vi som krav att leverera produkter som överensstämmer med kundens önskemål och myndigheternas krav. Produkterna ska levereras i avtalad tid och till ett konkurrenskraftigt pris. Kvalitet är ett centralt begrepp för oss gentemot våra kunder, leverantörer och givetvis bland oss själva.

Företagets kvalitetstänkande ska finnas i hela organisationen. Genom effektiv kvalitetsstyrning och systematiskt arbetssätt, ser vi till att rätt nivå uppnås. Kvalitetssäkringsarbetet ska drivas formellt enligt den standard som
ISO 9001 kräver, men andra normer och krav kan förekomma.

Samtliga medarbetare är vår viktigaste tillgång, och det är viktigt att de känner sig delaktiga och verkar för att företagets kvalitetssäkringsarbete följs enligt gällande instruktioner.

Ytterligare information om kvalitet och kvalitetssystem kan fås genom vår kvalitetschef Johan Bergsland.

mer information

Johan Bergsland

johan.bergsland@somas.se
0533 – 69 17 74

LADDA NER CERTIFIKAT

PDF-format

LADDA NER kvalitetspolicy

PDF-format

Scroll to Top