MILJÖ ISO 14001

SOMAS OCH ISO CERTIFIERINGAR

Vårt verksamhetssystem är certifierat att enligt ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018, d.v.s. certifiering av vårt arbetsmiljö- och miljöarbete. Vi har integrerat vårt ledningssystem för arbetsmiljö och miljö i det tidigare befintliga kvalitetsledningssystemet. Vårt certifieringsorgan är TÜV NORD Scandinavia AB.

Iso 14001

ISO 14001 är en internationell standard för miljöledning, vilken syftar till att införa ett strukturerat och systematiskt arbetssätt att följa lagar och regler och minska miljöpåverkan från sin verksamhet, produkter och tjänster.

Fördelarna för Somas att arbeta enligt ISO 14001 är:

  • Identifiering av vilka krav och förväntningar som finns på verksamheten
  • Det hjälper oss att bryta ner vår strategi från ord till handling ut i hela verksamheten
  • Säkerställa efterlevnad av miljölagar och andra krav
  • Undersöka verksamhetens miljöpåverkan och miljörisker och initiera åtgärder
  • Införa kontroll och styrning där så är motiverat
  • Mäta, analysera och förbättra verksamhetens miljöprestanda

Ladda ner certifikat

PDF-format

ladda ner policy

PDF-format

mer information

Johan Bergsland

johan.bergsland@somas.se
0533-69 17 44

Scroll to Top