Certifikat och produktgodkännanden

Somas Certifikat och produktgodkännanden

Somas verksamhetssystem är certifierat enligt ISO 9001:2008, och godkänt enligt Modul H i Direktivet för tryckbärande anordningar 2014/68/EU. 

Somas produkter kan levereras CE-märkta i enlighet med Direktivet för tryckbärande anordningar 2014/68/EU och ATEX-direktivet 2014/34/EU samt med en Försäkran för inbyggnad enligt Maskindirektivet 2006/42/EG. 

Produkterna är typgodkända i enlighet med Lloyds, Bureau Veritas och CU-TR.

Somas tillhandahåller SIL-certifikat med felsannolikhetsdata, framtagna av oberoende part, för beräkning av Safety Integrity Level, SIL för säkerhetsfunktioner.

Somas intygar överensstämmelse med kraven i REACH.

Ytterligare godkännanden kan tillgodoses mot förfrågan.

mer information

Johan Bergsland

Scroll to Top