LLOYDS

LLOYDS REGISTER

Somas vridspjällventiler är typgodkända för marina- och offshoreapplikationer. Här nedan finner du alla dokument med Lloyds typgodkännande enligt listan nedan:

  • Lloyds typgodkännande för vridspjällventil MTV med metallsäte
  • Lloyds typgodkännande för vridspjällventil VSS med metallsäte
  • Lloyds typgodkännande för vridspjällventil VSS-HT och MTV-HT med metallsäte 

För ytterligare information kontakta vår kvalitetschef Johan Bergsland.

MTV med
metallsäte


PDF-format

VSS med
metallsäte


PDF-format

vss-HT och MTV-HT med metall-säte

PDF-format

mer information

Johan Bergsland

Scroll to Top