REACH – ROHS

REACH – ROHS

Här nedan finner du Somas intyg om REACH RoHS som överensstämmelse med avseende på REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) och RoHS (restriction of hazardous substances)

För ytterligare information kontakta vår kvalitetschef Johan Bergsland.

Ladda ner certifikat

PDF-format

mer information

Johan Bergsland

Scroll to Top