SIL

SIL– Safety Integrity Level

Somas ventiler och ställdon kan användas i säkerhetssystem som är SIL-beräknade i enlighet med IEC 61511, Safety integrity level. SOMAS har låtit företaget TÜV Rheinland certifiera våra produkter i enlighet med IEC 61508. Certifieringen omfattar även Performance Level (PL) enligt ISO 13849.

Resultatet, i form av felsannolikheter för produkterna, är avsett för konstruktionen av säkerhetssystem mot efterfrågade Safety Integrity Levels (SIL) samt Performance Levels (PL).

SIL-nivån för en komplett säkerhetsfunktion beror, förutom av mät- och styrutrustningen, även av ventiler och ställdon. De felsannolikhetsdata som nu finns tillgängliga för SOMAS ventiler och ställdon möjliggör konstruktionen av kompletta säkerhetsfunktioner, inkluderande ventillägesställare för Partial Valve Stroke Testing (PVST) om så krävs.

Resultatet från analyserna finns tillgängliga och kan tillhandahållas vid förfrågan.

Ytterligare information om SIL och PL kan fås genom utvecklingsingenjör Magnus Jansson.

mer information

Magnus Jansson

Scroll to Top