Manöverdon

Manöverdon för rätt ventilfunktion

Somas manöverdon är speciella. En av orsakerna är att donen är specialkonstruerade för att klara processindustrins krav på driftsäkerhet och noggrannhet inom reglering. I första hand är manöverdonen anpassade för SOMAS eget ventilsortiment, men de kan enkelt kombineras med andra ventiler som kräver 90 graders manövrering.

Vi har lagt stor vikt vid glappfri överföring mellan donens rörliga delar och glappfrihet mellan don och ventil. Detta innebär perfekta förutsättningar för exakt reglering. Det ger samtidigt även möjlighet för en hundraprocentig processdiagnostik.

Somas erbjuder även lösningar med manuella don så som handspak och snäckväxel. Vi kan även leverera elektriska och hydrauliska ställdon av välkända fabrikat.

Tillbehör som kompletterar våra manöverdon

Vår mångåriga erfarenhet har lärt oss vilka produkter som kompletterar våra tillbehör och våra manöverdon är självklart inget undantag. Med rätt tillbehör kompletterar du lätt våra ställdonsfunktioner och får en produkt utöver det vanliga. 

Den vanligaste typen av tillbehör är ventillägesställare för reglerventiler, samt magnetventiler och ändlägeskontakter för on/off-ventiler.

Manöverdon för alla branscher

När en ventil ska fjärrstyras, alternativt manövreras ofta, så måste den utrustas med någon typ av ställdon. Vårt pneumatiska ställdon har fått något av en särställning genom att det är enkelt till sin konstruktion, kompakt, prismässigt fördelaktigt samt i princip okänslig för den miljö där donet installeras. Genom att förse det pneumatiska ställdonet med olika typer av tillbehör, så kan det användas för såväl reglerapplikationer som rena avstängningsapplikationer.

När det gäller branscher så är det mycket få som inte använder sig av pneumatiska ställdon. Inom vissa branscher använder man sig dock av tradition elektriska eller hydrauliska ställdon.

Scroll to Top