Pneumatiska ställdon typ a

Ställdon typ a

Somas ställdon typ A är utvecklat för regler- och on/off-applikationer. 
Ställdonen är i första hand anpassade till Somas kulventiler, kalottventiler och vridspjällventiler.

Ställdon typ A-DA är dubbelverkande och utvecklat för Somas ventilsortiment där momentbehovet är större. Därför har vi lagt stor vikt vid låg friktion samt glappfrihet. Tack vare att det inte finns något glapp mellan ställdon och ventil blir reglerfunktionen optimal. 

Enkelverkande ställdon typ A-SC/SO är i princip uppbyggt på samma sätt som A-DA-donet, med den skillnaden att det finns en inbyggd stängande alternativt öppnande fjäderfunktion. 

Vridmoment

Somas don har en momentkurva som överensstämmer med momentbehovet för kalott-, vridspjäll- och kulventiler. Kolvens linjära rörelse omvandlas till en roterande rörelse med hjälp av ett länksystem. Med lågfriktionstätningar ges ett lågt startmoment. Beroende på erforderligt vridmoment och matningstryck, används en eller två cylindrar. Fjäderreturdon är optimerade med avseende på kompakta dimensioner och knäcksäkra fjädrar. 

Fjädrarna är monterade i ett paket för ökad personsäkerhet i samband med service. För justering av ändlägen finns låsbara justerskruvar för öppet och stängt ventilläge.

Scroll to Top