Dubbelverkande

Dubbelverkande ställdon

Somas ställdon har låg friktion och är dessutom glappfria. Det är tack vare att det inte finns något glapp mellan ställdon och ventil som reglerfunktionen blir så optimal som möjligt. 
Ställdon typ A-DA är dubbelverkande och utvecklat för Somas ventilsortiment där momentbehovet är större. Därför har vi lagt stor vikt vid låg friktion samt glappfrihet. Tack vare att det inte finns något glapp mellan ställdon och ventil blir reglerfunktionen optimal.

Alla våra ventilfunktioner är väl testade när de når dig som kund och samtliga av våra lösningar möter processindustrins krav när det gäller funktion och tillgänglighet.

Hur används somas ställdon

När en ventil ska fjärrstyras, alternativt manövreras ofta måste den utrustas med någon typ av ställdon. Det pneumatiska ställdonet har fått något av en särställning genom att det är enkelt till sin konstruktion, kompakt, prismässigt fördelaktigt samt i princip okänsligt för den miljö där det installeras. Genom att förse det pneumatiska ställdonet med olika typer av tillbehör kan det användas för såväl reglerapplikationer som rena avstängningsapplikationer.

När det gäller branscher  är det mycket få som inte använder sig av pneumatiska ställdon. SOMAS ställdon passar för de flesta branscher.

Pneumatiska ställdon Typ A Dubbelverkande

Kontakta oss

Om du är intresserad av mer information om oss, våra produkter och tjänster, kontakta oss gärna via e-post, telefon, eller via formuläret nedan.

E-post: sales@somas.se
Tel: 0533-167 00

Scroll to Top