Ändlägeskontakter

Ändlägeskontakter

Många on/off-applikationer kräver att ventilläget visas i stängt och/eller öppet läge. SOMAS erbjuder ett stort antal alternativa lösningar som inkluderar både mikrobrytare och olika typer av induktiva givare.

Dokumentation

För mer information om ställdon eller någon av våra andra produkter så kan du ladda ner datablad, manual och annan teknisk information här nedan.Select category or search...

Kontakta oss

Om du är intresserad av mer information om oss, våra produkter och tjänster, kontakta oss gärna via e-post, telefon, eller via formuläret nedan.

E-post: sales@somas.se
Tel: 0533-167 00