UTBILDNING – REGLERVENTILER

REGLERVENTILER – VAL OCH DIMENSIONERING AV VENTILER OCH STÄLLDON

Vår utbildning ska lära dig sånt som du har direkt användning av i ditt arbete. Kom till oss på Somas Training Centre och få en skräddarsydd utbildning utformad för dig som arbetar med ventiler i industriella processer.

För att få en väl fungerande process så är det viktigt att fastställa de driftsdata som gäller. Detta kräver att den som gör kravspecifikationen för en reglerventil är väl förtrogen med processen och att inte bara max. data presenteras utan även min. och normalvärden anges.

Det är dessutom viktigt att det inte skapas säkerhetsmarginaler som leder till att ventilerna kommer att arbeta vid små öppningsvinklar med dålig upplösning som följd.

Kursen omfattar 2 dagar.

Kom till oss på Somas Training Centre och lär dig mer om reglerventiler!

EFTER UTBILDNINGEN SKA DU:

  • Känna till det viktigaste om regelverk och normer
  • Förstå grundläggande kriterier för ventil- och manöverdonsval
  • Känna till olika ventiltyper
  • Förstå olika ventilers egenskaper
  • Kunna använda ventilberäkningsprogrammet SomSize
  • Fått förståelse för ventiltillverkning

KURSANSVARIG

Johnny Hindenäs, Tel: 0533–69 17 35, Mobil: 070-601 75 60
E-post: johnny.hindenas@somas.se

NÄSTA KURSTILLFÄLLE:

Datum ej fastställt.
Läs mer om utbildningen i vår kursfolder nedan.

kursfolder

För att få mer information om vår reglerventilsutbildning kan du ladda ner kursfoldern här.

Kursanmälan

Scroll to Top